Locality RUS:Saratov
Name Russia
Region Nizhnee Povolzhe RF
Province Stepnaya YUzhno-Russkaya
Code 6-3
Moist dry
Heat mean