Locality RUS:Vyatka
Name Russia
Region Volgo-Vyatskii RF
Province YUzhnotaezhno-lesnaya Sredne-Russkaya
Code 4-3
Moist moist
Heat below