Locality UKR
Name Ukraine
Region Yugo-Vostochnaya Evropa
Province Lesostepnaya i stepnaya Ukranskie provintsii
Code 5-1
Moist moist
Heat mean