Locality UKR:Odessa
Name Ukraine
Region YUzhnaya Ukraina
Province Stepnaya Ukrainskaya
Code 6-1
Moist dry
Heat above