Last update : 2017-01-09
 

ZVONNITSA

Name ZVONNITSA
Accession number
Pedigree ODESSKAYA-130/OLVIYA//ODESSKAYA-51/ODESSKAYA-POLUKARLIKOVAYA/3/DONSHCHINA/4/ALBATROS-ODESSKII[1359];
Species TR.AE
Bot. variety erythrospermum[1371]
Habit W
Locality RUS:Belgorod
Gene
Synonym ERYTHROSPERMUM-96-02[1371];
Status CVR
Year 2009
Note
Originator Shestopalov I.O.
Recommended for RUS(5)
Years of use 2009-
Maturing E[1194][1359]
Market class VAL[1194][1359]
Quality Gd[1359]
Resistance
Tolerance
Moderate resistance Pm[1359]
Susceptibility Bt,Lr[1359]
Sensitivity
Insensitivity
Morphology Sht[1371]; Mod[1359]
Comments